Digitize Anything

Vi digitaliserar för att göra saker och ting lättare. Vårt växande team av utvecklare, designers och projektledare jobbar ständigt med appar, IoT-lösningar och tredjepartsintegrationer för att se till att varje arbetsdag blir bättre än den föregående. Vi är baserade i Vasa, Finland med kunder över hela Norden.

Projekt och nyheter

Kolla in vad vi håller på med för tillfället.